1865

Djetinjstvo - 1865

Josip Lovretić rođen je u Otoku kod Vinkovaca 30. lipnja 1865. god., od majke Gjene i oca Antuna. Otac mu je bio učitelj te su se u nekoliko navrata selili. Godine 1869. sele se u Privlaku gdje mu otac preuzima učiteljsku službu. Kao najmlađe dijete provodi vrijeme s majkom koja je bila vezilja i koja je poznavala običaje i život toga kraja. Sam Lovretić u nekoliko navrata spominje kako mu je upravo majka prenijela ljubav prema slavonskim običajima, pjesmama i vezu. Oko nje su se kupile žene, da nauče vezti. U tim pohodjajima sam upoznao sav život i sav rad u selu. Još nisam pošao u školu, a poznao sam narod onoga kraja u dušu. K tati su dolazili seljaci. Tu sam slušao mužke razgovore. Nu to je bilo redje, jer su bogati Privlačani pozivali tatu na večeru, na klanje svinja, u svatove na uredjivanje računa, kad gazda predaju gazdaluk i kad se stanari mienjaju. On je to sve kod kuće pripoviedao, a ja sam pamtio.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Gradačac, 16. 7. 1943.)
1871

Školovanje - 1871

Prva tri razreda pučke škole završio je u Privlaci, školsku godinu 1874./75.god. pohađao je u Vinkovcima gdje je završio četvrti razred, a u jesen 1875. šalju ga roditelji u prvi razred gimnazije u Zagreb, gdje stanuje u plemićkom konviktu. Godine 1876. Josip se vratio iz Zagreba i nastavio gimnaziju u Vinkovcima. Školske godine 1881./82. završio je vinkovačku gimnaziju i položio ispit zrelosti. 1875. otišao sam u Zagreb, stanovao sam u plemićkom konviktu a moji su roditelji za to vrijeme preselili u Otok i ja sam se na praznike vratio iz Zagreba u Otok(...)

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Čardak, 16.7.1943.)
1882

Sjemenište - 1882

Roditelji mu 28. kolovoza 1882. god. dozvoljavaju da se kao kandidat prijavi u Sjemenište u Đakovo. 1883. 4. rujna primio me je biskup Strossmajer u svoje sjemenište.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića E. Gašiću, Čardak, 27. 6. 1943.)

Tu se upoznao i povezao s mladim svećenikom i književnikom Nikolom Tordincem. Za vrijeme Lovretićevog studija, 24. ožujka 1884. god. Đakovo je pogođeno potresom, u kojemu je stradalo Sjemenište i sjemenišna crkva. Na blagoviest godine 1884. potresla se zemlja i mi bogoslovi odemo na dvomjesečne praznike svojim kućama. Ja sam se javio Tordincu u Ivankovo, a on mi je odgovorio, neka sabirem, što više mogu. Ja sam to i učinio, a sve, što sam sabrao, naučio sam na pamet, da ne bih možda koju sitnicu 2 put pisao. Tordinac je moju zbirku poslao u Beč pod svojim imenom, a meni nije bilo žao, jer sam postigao, što sam želio. Proučio sam narodni razgovor.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Gradačac, 16. 7. 1943.)

Tijekom akademske godine 1884./85. Lovretić je opet u Đakovu, ali pobolije¬va. Rektor dr. Stjepan Babić poslao ga je kući na liječenje. Slijedeće, 1886. god., Lovretić je završio četvrtu godinu bogoslovnog studija. U vojsku je primljen 1887. god., međutim zbog slaboga zdravlja, vojsku nije nikada služio. Zaređen je u đakovačkoj katedrali za subđakona 26. rujna 1887. god., na dan sv. Ciprijana, a dva dana poslije toga, na blagdan sv. Venceslava, za đakona. Svećenički red podijelio mu je biskup Strossmayer 25. veljače 1888. god. u kapelici biskupskog dvora, na blagdan sv. Matije.
1886
Na Antunovo - Josip Lovretić

Prvi objavljeni radovi - 1886

Još kao student bogoslovije Lovretić je počeo pisati pripovjetke iz narodnog života u koje je umetao i narodne pjesme koje su se pjevale u kolu. Prvi njegovi radovi objavljeni su 1886. god. u Vijencu, Narodna nošnja u Privlaki i Otoku pokraj Vinkovaca i Na Antunovo. (…)a 1886. opisao sam u Viencu narodno odievanje u Otoku i Privlaki pa crticu: Na Antunovo, da spasim svatovske pjesme, koje je Klotilda prisvojila.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića M. Gabout, Čardak (Gradačac),10. 1. 1946.)


Odredio sam, da ću kao folklorista uvrštivati u svoje radnje sve, što se nalazi u narodu, a osobe bi mi imale služiti samo za to, da se radnja lakše čita. Tako ja maštajući skujem crticu "Na Antunovo“.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Gradačac, 16. 7. 1943.)
1887

Svećenička služba - 1887

Još kao đakon Lovretić je radio mjesec dana u biskupskoj kancelariji, a nakon toga kao duhovni pomoćnik u Županji od 17. studenog 1887. do 6. ožujka 1888. god. Kao mladomisnik poslan je u Mitrovicu gdje od 7. ožujka do 30. rujna 1888. god. Radio kao kateheta. Poslan je u Vrpolje za kapelana 1. listopada 1888. gdje djeluje do 25. travnja 1890. god. Nekoliko nedjelja iza toga postavljen sam ja za kapelana u Vrpolje (…)

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Gradačac, 16.7.1943.)

Iste, 1887. godine, objavljuje pripovijest Marica, a 1889. Dvije jetrve. Ove tri pripoviesti su za pravo jedna, samo što je svaka jedna od druge jače proširena. Na "Antunovo" postala je iz nekih rieči sadašnjeg kanonika Fišera, što mi je nekoliko rieči na Antunovo 1884 kazivao. Marica je produžena, a izpuštene su te osobe iz Antunova. Fišer onda naš duktor u sjemeništu, Mukica Trišler, moj učitelj glasovira i Vincetić, s kojim sam onda dosta govorio o knjizi. U Marici je nadporučnik Trbljanić iz Otoka, moje svagdanje družtvo iz potresnih praznika, pa moj professor sa Vinkovačke gimnazije Mudrinić. A Seoska je pripoviest skroz o Mudriniću i njegovoj sestri.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Gradačac, 16.7.1943.)
1890

Lovretić u Đakovu - 1890

Lovretićevo plodno književno razdoblje započinje u trenutku kada se seli u Đakovo, 1890.god. Tada je imenovan prebendarom stolne crkve i ravnateljem biskupijske tiskare gdje djeluje sve do 22. listopada 1902. god. U tom periodu dao je tiskati i nekoliko svojih djela, 1891. god. Seosku pripoviest , pripovijest Ujak Perica Rajkov objavljuje 1901. god. čija se tri originalna primjerka nalaze se samo u Nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu. Djelo Pjesmice za igru u kolu iz 1896. god. i dramu Klin se klinom izbija iz 1901., također su tiskana u biskupijskoj tiskari. Osim ovih tiskanih djela, Lovretić tih godina objavljuje svoje pripovijetke, crtice i pjesme, u brojnim časopisima: Vienac, Prosvjeta, Hrvatski list, Hrvatski branik, Nada (Sarajevo), Domaće ognjište, Narodna obrana, Jeka od Osijeka, Glasnik biskupije bosanske i srijemske i drugima. Veliku podršku i pomoć imao je od svoje majke s kojom je napisao nekoliko pripovijesti; Materina oporuka, Tri groba, Prvi put na žetvi, Uz prkos. Biskup Strossmayer se je prije nego je odpustio Dra Novosela, nemilo zabunio i mene preporučio Smičiklasu za člana Jugoslavenske akademije. On je to više puta govorio, da sam ja to zaslužio, a ja sam to shvaćao kao njegovu šalu, (…) Ja sam primio obadva lista i reknem biskupu: Preuzvišeni! Ustupite mi obadva lista, a ja Vam kažem, da je meni veće odlikovanje, što me je biskup Strossmajer preporučio za člana svoje akademije, nego da me je akademija bez njegove preporuke imenovala. – Ja ću ponudu gosp. Smičiklasa odbiti. To sam i učinio, (…)

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Gradačac, 30.7.1943.)
1896

Pjesmice za igru u kolu - 1896

Godine 1896. izdao je Lovretić Pjesmice za igru u kolu, odnosno, sedam tisuća stihova za kolo u narodnom duhu. Spomenuo sam, da sam 1882. 21/9 slušao Evicu Matić u kolu gdje je neprestano odpjevavala ljudima, momcima, ženama i djevojkama, pa sam ju zapitao, odakle joj toliko obilje pjesama. A ona mi reče, da se sa svojom drugom vježba, što bi mogle odgovoriti na koju pjesmicu ili njoj sličnu. Zato ćete sada, milostiva gospodjo razumjeti i nekadašnje moje pjesmice za igru i kola. Ima jih 7000. Prva hiljada su obične moje pjesmice uz kolo, a ostalih 6 hiljada su većinom odgovori na pjesmice, koje nisam tu spomenuo.

(Izvor: HR-NAĐ-KS; Pismo J. Lovretića M. Gabout, Čardak (Gradačac), 10. 1. 1946.)
1897

Otok. Narodni život i običaji - 1897

Godine 1897. izlazi prvi dio Lovretićeve monografije Otok. Narodni život i običaji, u Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena. Godine 1896….došli su Strossmajeru akademičari iz Zagreba i zamoli mene kao već onda poznata folklorista, da napišem radnju o svom Otoku. Ja sam to i učinio i njima poslao rukopis. Oni su pol godine iza toga predali dru. Antunu Radiću uredničtvo Zbornika i on je napisao svoju Osnovu, pa je proti dogovoru mojem sa akademijom štampao u mojoj radnji, a 3 dielka moje radnje štampao je u novim godištima, da pokaže, da sam se držao osnove. Tko zrelo promisli, može znati, da to nije istina, jer nam je moja i njegova radnja zajedno štampana, dakle nisam se nikako mogao osnovom poslužiti…

(Izvor: HR - NAĐ – KS, Pismo Josipa Lovretića Emeriku Gašiću, Gradačac 29. 6. 1943.)
1901

Ujak Perica Rajkov - 1901

Godine 1901. objavljuje veselu dramu Klin se klinom izbija i pripovijest Ujak Perica Rajkov. Jednom mi moja baka u Komletincima reče: Djed Pejakić je tvoj ujak. Otac mu se zove Rajko. – Ja skolim Pejakića pred Trifkovićevim dućanom, kraj gimnazije. Upitam ga: Kako je ime otcu? On reče: Jakob. – Tako smo se rastali.Podulje iza toga pri nekom sastanku reče mi on: - Pitao si me za mog otca. On je Jakob, ali su ga zvali Rajko. Ja onda uskliknem: - E pa ti si moj ujak! Tako smo od onda ostali kao rodjaci.

(Izvor: HR - NAĐ – KS, Pismo Josipa Lovretića Emeriku Gašiću, Gradačac 29. 4. 1928.)


Godine 1899. i 1901. Lovretić je pratio dr. AnđelkaVoršaka, đakovačkog po¬moćnog biskupa, u vizitacijama po župama biskupije, prikaze tih putovanja objavio je u biskupijskom Glasniku istih godina. Lovretić je bio zadivljen bogatstvom narodnog izričaja, a svoje oduševljenje izražava i u pismima koja je pisao brojnim korespondentima. Između ostalog Pavlu Matijeviću je 1943. god. napisao: Prošao sam svu biskupiju i vidio sve. Sve, što je unarodu vriedno je da se pobilježi.

( Izvor: HR – NAĐ – KS: Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Čardak, 16.7. 1943.)

Napominje kako bi se o tome mogle pisati knjige (...). Eto posla za folkloriste...

( Izvor: HR – NAĐ – KS: Pismo J. Lovretića P. Matijeviću, Čardak, 21.7. 1943.)
1902

Župa Gradište - 1902

Lovretić je tražio da mu bude dodijeljena župa, te ga biskup 22. listo¬pada 1902. god. šalje u župu Gradište, gdje boravi sve do svoga umirovljenja 16. kolovoza 1920. Sve do 1907.god. bi je upraviteljem župe, kada je imenovan župnikom. U župi uvodi praksu česte sv. Pričesti, a izradio je dva vlastita priručnika za Katekizam i Bibliju. Sastavio je i oko 200 pjesmica u kojima je prepjevao pojedine biblijske događaje. Vodio je računa oko liturgijskog ruha, a od župljana je zahtijevao da se oblače u „narodno odijelo“, a ne građansko, kada dolaze na Svete mise. To je vrijeme kada manje piše i objavljuje, iako mu i tada izlazi nekoliko radova; Na dva stolca, Odgovor na pitanje za sabiranje građe o glazbi, napose crkvenoj, te Bilje. Otok u Slavoniji u Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 1917.god., kao brojne pjesme u kalendaru Jeka od Osijeka, od 1918. do 1920. god. Prvih 8 godina župnikovanja u Gradištu brinuo sam se samo za crkvu i za narod uzporedo sa crkvom. Od godine 1910 počeo sam pisati pjesme veličine 20-30 stihova skroz na skroz narodopisnog sadržaja, a jer su to svjetlopisi mladenačkog života u Slavoniji, a ja naumio, da završim svoj život u samostanu, uništio sam jih, kad sam preselio u Čardak. Tako je propalo 2500 pjesama, koje su daleko veće cijene nego sav moj književnički rad, jer one su u stihovima nastavile ono pričanje, koje sam ja pisao uzporedo sa opisivanjem života u Zborniku. S njima je propala i 225 pjesama za potrebe crkvene.

(Izvor: Hr - NAĐ – KS; Pismo Josipa Lovretića Stjepanu Bäuerleinu, Čardak, 8. 3. 1948.)
1920

Samostan Dolorosa – Čardak - 1920

„Najveći dio svog aktivnog svećeničkog života Josip Lovretić proveo je kao župnik u Gradištu (1902. – 1920.). Potičući župljane da njeguju izvorno narodno blago, napose popijevku i nošnju, Lovretić je dao u (zlato)vezu izraditi brojne misnice i plašteve. Na žalost, neki njegovi nas-ljednici na župi većinu su toga blaga ili prepustili uništenju ili ih sami uništili. U Biskupiji se tada o Lovretićevu pastoralnom radu mnogo pripovijedalo. Na temelju tih priča hrvatski je književnik Antun Matasović u četvrtom dijelu svoje tetralogije, pod naslovom «Crno kraljevstvo», opisao Lovretića kao župnika čudaka, gotovo zanesenjaka koji je maltretirao svoje vjernike. Taj je roman povrijedio Lovretića, i on se gotovo u svim svojim pismima osvrće na objede i klevete na račun njegove župničke službe. Josip Lovretić se razočaran nad postupkom svojih vjernika sa svojom majkom povukao u mirovinu. Otišao je u Bosnu, u Čardak, u samostan sestara Služavki Maloga Isusa, zvan «Doloroza». Tu je živio punih 28 godina, osamljen, gotovo od svih zaboravljen, nikad ne izlazeći iz svoje sobe, prebirući uspomene iz svoje mladosti i svećeničkog života“ (Izvor: Marin Srakić, Predgovor, u: Mirko Martinović, Željko Batarilović, Josip Lovretić – prilozi za biografiju, Otok, 2015.) Nakon umirovljenja odlazi u samostan Dolorosa sestara Služavki malog Isusa, u Čardak. Samostanu je predao svoju imovinu, a on i majka boravili su tamo sve do njezine smrti 1931., odnosno, on, do konca života 27. listopada 1948. god. U samostanu je Lovretić sestrama bio misnik i ispovjednik, a kroz cijelo vrijeme boravka pisao je narodne pjesme. U to vrijeme napisana su i njegova brojna pisma koja u većini sadrže i njegove pjesme. Dopisivao se sa svojim nećakom Emerikom Gašićem, Pavlom Matijevićem, Marijom Goubot (s njom i njezinom obitelji je prijateljevao dok je boravio u Ɖakovu), sa Stjepanom Bäuerleinom, tada profesorom u đakovačkom Sjemeništu, Matom Budišić, Matom Filipović i drugima. Do početka 40-tih godina, objavljuje pjesme, pripovijesti i crtice iz narodnog života, uglavnom u Hrvatskom listu. Sam u nekoliko navrata navodi kako opada interes za narodno blago i običaje pa se ta vrsta radova sve manje objavljuje.
1946

Emerik Gašić objavio je Lovretićeve Crtice i pripovijesti iz narodnog života. - 1946

1948

Lovretićev pokop - 1948

Dana 27. listopada 1948. preminuo je u samostanu Dolorosa kod Modriča u Bosni preč. g. Josip Lovretić, zač. konzistorijalac i umirovljeni župnik župe Gradište, dijamantni jubilarac, proviđen u Sakramentima umirućih u 62. godini misništva i 84. godini života. Lovretić je sahranje na samostanskom groblju.
2015

Skup u Otoku povodom 150. obljetnice Lovretićeva rođenja - 2015

Grad Otok, Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru, Centar za znanstveni radu HAZU u Vinkovcima, Gradski muzej Vinkovci i Đakovačko-osječka nadbiskupija, organizirali su znanstveni skup “Josip Lovretić (1865. – 1948.). Jedno stoljeće poslije”.

Izvor: Institut Ivo Pilar LINK

2017

Josip Lovretić, emisija pučke i predajne kulture - 2017

Predstavljanje Zbornika radova sa Znanstvenog skupa Josip Lovretić (1865.-1948.),jedno stoljeće poslije, u povodu 150. obljetnice rođenja održano je u Otoku, u Gradskoj vijećnici.U predstavljanju Zbornika sudjelovali su znanstvenici i kulturni djelatnici znanstvenih i kulturnih ustanova Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske. Prikazan je dokumentarni film Josip Lovretić, u produkciji HRT-a.

Izvor: LINK
LINK FILMA
2018

Tribina i predavanje u povodu 70. obljetnice smrti Josipa Lovretića - 2018

Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima priredio tribinu posvećenu Josipu Lovretiću, u povodu 70. obljetnice smrti. KBF u Đakovu, HAZU u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika iz Zagreba organizirali prigodno predavanje.

Izvor: LINK