Naslovnica Drugi o Lovretiću Ostali izvori Kontakt i ostale informacije

Ostali izvori o Lovretiću

BALENTOVIĆ, Ivo, Kroz šiblje i blato do samostana Dolorosa, u: Hrašće, 5(2000), 19, str. 17-21.
Dostupno:
Poveznica

DAMJANOVIĆ BARIŠIĆ, Darija, O sedamdesetoj obljetnici smrti Josipa Lovretića (1865. – 1948.), đakovačkog svećenika, etnografa i književnika, u: Diacovensia: teološki prilozi, 26(2018),3, str. 351-355.
Dostupno:
Poveznica

GLIGOREVIĆ, Ljubica, Josip Lovretić – izvorište etnoloških istraživanja, u: Hrašće, 4(1998), str. 29-35.
Dostupno:
Poveznica

GRGUROVAC, Martin, Autobiografske crtice Josipa Lovretića, u: Hrašće, 4 (1999), 17, str. 12-28.
Dostupno:
Poveznica

Josip Lovretić. Sažetci sa znanstvenoga kolokvija održanoga 7. studenoga u Otoku, u: Hrašće, 3(1998), 14, str. 56-61.
Dostupno:
Poveznica

KOKOLARI, Martina, Josip Lovretić, u: Hrvatski biografski leksikon. Dostupno:
Poveznica

MARTINOVIĆ, Ilija, Josip Lovretić – svećenik, etnograf i književnik (1865.-1948.), u: Hrašće, 7 (2002), 24-25, str. 28 – 39. Dostupno: http://library.foi.hr/m3/pregled.aspx?z=100&zad=&sql=SDCDD2(2DD2(24-25-DDD-SSDD29&od=&do=&B=1&vrsta=&grupa=&H=METELGRAD&X=S01002 Otkrivena bista Josipu Lovretiću, u: Vinkovačke novosti 15(1967), 39, str. 1. Dostupno:
Poveznica

SABLIĆ TOMIĆ, Helena, Iz naroda za narod (Josip Lovretić – književnik), u: Hrašće, 3(1998), 12, str. 5-10. Dostupno:
Poveznica

SVIRAC, Manda, Josip Lovretić i Milko Cepelić – sličnosti i razlike njihova doprinosa hrvatskoj etnologiji, u: Zbornik Muzeja Đakovštine, 11(2013), 1, str. 269-282. Dostupno:
Poveznica

SVIRAC, Manda, Novija istraživanja o Josipu Lovretiću kao etnografu, u: Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 13-14 (1984) , 6-7, str. 127-135. Dostupno:
Poveznica

Škrbić Alempijević, Nevenka, Karnevaleskne sastavnice svadbenih običaja u Lovretićevom Otoku i njihove usporednice u drugim hrvatskim krajevima. Osječki zbornik, 28 (2007), 231-246. Dostupno:
Poveznica

VALENĆIK, Anica, Tragom Lovretićevih zapisa: Klarina Suvara, u: Hrašće, 3(1998), 12, str. 11-12. Dostupno:
Poveznica

VULIĆ, Sanja, Blagdani i spomendani u zapisima Josipa Lovretića (pučka imena, nazivlje, poslovice i uzrečice), u: Folia onomastica Croatica, (2017), 25, str. 183-198. Dostupno:
Poveznica